Zamek w Czorsztynie

Oferta turystyczna Pienin to nie tylko sport i aktywność fizyczna, lecz także możliwość połączenia ruchu na świeżym powietrzu z edukacją oraz zwiedzaniem ważnych historycznie miejsc. Zamki Czorsztyn i Niedzica leżą w takiej odległości od Szczawnicy, aby z powodzeniem odbyć do nich ciekawą i pełną atrakcji wycieczkę.

Historia obydwu budowli sięga aż XIV wieku. Obydwie wpisują się również w średniowieczne tradycje obronne, powstały bowiem jako przygraniczne zamki warowne.

Zamek w Czorsztynie ufundowany został przez samego Kazimierza Wielkiego, przeżył wiele wieków świetności i rozkwitu, został jednak potem w znacznej mierze zniszczony w wyniku pożaru. Obecnie nadal trwają prace restauracyjne, a większa część budowli jest dostępna dla zwiedzających. Obejrzeć można między innymi imponujące mury obronne, wieżę, piwnice oraz kuchnię. Na turystów czekają również rejsy statkiem "Biała Dama" po jeziorze Czorsztyńskim oraz możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w restauracji.

Zamek Niedzicki, jak podaje legenda, był miejscem uwięzienia słynnego Janosika. Obecnie zwiedzać można rozległe lochy więzienne, wyposażone w wymyślne narzędzia tortur. Ciekawostką jest studnia licząca ponad 80 metrów głębokości, wykuta w skale na dziedzińcu zamku. Inną legendą, która przyciąga w to miejsce wielu odwiedzających, jest opowieść o ukrytym w Niedzicy skarbie Inków. Na zamku w Niedzicy do dyspozycji turystów oddano także muzeum etnograficzne oraz restaurację.